پست های ارسال شده در مهر سال 1388

...

می‌نویسم پاک می‌کنم می‌نویسم پاک می‌کنم هنوز بعد از شش سال نمی‌تونم خیلی چیزها رو راحت بنویسم همچنان سانسور می‌کنم.  
/ 13 نظر / 13 بازدید